Výhled zaměstnanosti OECD 2015

Zaměřen na minimální mzdu, dovednosti, aktivační politiky a kvalitu pracovních míst.

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) vydala začátkem července Výhled zaměstnanosti 2015, ve kterém analyzuje vývoj na trzích práce v členských zemích OECD. Zpráva uvádí, že tvorba pracovních míst pomalu oživuje, ale zaměstnanost v mnoha zemích, zejména v Evropě, až do konce roku 2016 zůstane hluboko pod předkrizovou úrovní. V zemích OECD je aktuálně bez práce přibližně 42 miliónů osob, což je oproti roku 2014 o 3 milióny méně, ale stále o 10 miliónů více než před krizí v roce 2007. Dlouhodobá nezaměstnanost zůstává nepřijatelně vysoká, znepokojení působí přetrvávající vysoká nezaměstnanost mladých. Nabízeno je více pracovních míst na částečný úvazek, s oživením se zvýšil počet zaměstnaných na dobu určitou.

Růst mezd zpomalil na 0,5 %, během recese zpomalení tempa růstu pomohlo omezit rušení pracovních míst, ale současně snížilo i příjmy řady domácností a omezilo domácí spotřebu. Ukázalo se také, že minimální mzda, aby pozitivně ovlivnila životní úroveň nízko-příjmových skupin, musí být sladěna s daňovým systémem a systémem dávek. Lepší využití dovedností, posílením spojitostí dovedností s produktivitou a mzdami, může snížit mzdovou nerovnost. Aby byla aktivační politika úspěšná, musí být zavádění jejích tří prvků – motivace, zaměstnatelnosti a příležitostí – řízeno efektivními institucemi a politikami trhu práce. Tvůrci politik by měli zvýšit své úsilí a pomáhat lidem hledajícím si práci, zejména dlouhodobě nezaměstnaným a mladým lidem.

Do zpracování výhledu, pokud jde o otázky kvality pracovních míst, minimální mzdy a důležitosti vzdělávání a dovedností pro podnikatelskou sféru, byli zapojeni i členové BIAC. Ten bude v těchto záležitostech s OECD i nadále v úzkém kontaktu.

Výhled zaměstnanosti OECD 2015

Marta Blízková
Mezinárodní vztahy – Evropské záležitosti
Blízková Marta
/
kategorie OECD
zpět