Stanovisko BUSINESSEUROPE k energetické unii

Energetická a klimatická politika EU musí být vhodná pro konkurenceschopnost a udržitelný růst


BUSINESSEUROPE reaguje na legislativní a nelegislativní návrhy Evropské komise na vytvoření evropské energetické unie.

BUSINESSEUROPE vítá strategii Komise jako první krok k vyvážení energetických, klimatických a průmyslových zájmů. Nyní je na čase, aby se tato strategie stala motorem růstu průmyslu.

Vysoké ceny energií je třeba odstranit komplexním a cíleným přístupem k odstranění nákladů vytvářených jednotlivými politikami. Aby se využilo přínosů vnitřního energetického trhu, musí se posílit koordinace energetických politik mezi členskými státy. BUSINESSEUROPE vybízí k plné implementaci existující unijní legislativy a realizaci nezbytných projektů přeshraničních propojení.

EU měla využít příležitostí, které nabízejí noví dodavatelé vstupující na globální energetické trhy a řada domácích zdrojů, implementací rozhodné strategie diverzifikace. Opatření energetické účinnosti by měla cílit na odvětví, která mohou přinést úspory co nejhospodárněji.

Reforma EU ETS musí fungovat pro kterékoli odvětví a podnik. Klimatický summit OSN v prosinci 2015 musí přijít s ambiciózní právně závaznou dohodou zavazující všechny hlavní ekonomiky.

pdfStanovisko BUSINESSEUROPE k energetické unii202.31 KB (AJ)

Komise přichází s vizí evropského energetického prostoru


Marta Blízková
Mezinárodní vztahy – evropské záležitosti

Blízková Marta
/
kategorie BusinessEurope
zpět