Komisařka Jourová s byznysem o diverzitě

Byznys potřebuje dobrý politický rámec, a to neznamená regulaci.


Konfederace evropského podnikání BUSINESSEUROPE uspořádala dne 4. 2. 2016 kulatý stůl na vysoké úrovni k praktickým příkladům na zlepšení diverzity na všech úrovních. Hostem kulatého stolu byla komisařka pro spravedlnost, spotřebitele a rovnost žen a mužů Věra Jourová a zástupci Evropské komise. Podniky reprezentovaly Telefonica, BMW Group, Solvay, Orange, Michelin, Infineon Technologies Austria, Bayer, Arcelormittal a další.

V úvodu vystoupil generální ředitel BUSINESSEUROPE Markus Beyrer, který zdůraznil, že v důsledku demografických změn v Evropě je třeba plně využít stávající potenciál pracovní síly a diverzita právě zde může sehrát významnou roli na podporu inovací, kreativity, produktivity a v neposlední řadě i image podniků.

Komisařka Jourová hovořila v úvodu obecně o svém portfoliu a dále o jiném přístupu k otázce gendrové rovnosti, která je silně ovlivněna kulturou a stereotypy, a diverzitě, která je komplexnější. „Nesmíme být tak naivní, že samotná legislativa situaci rychle změní, pro to potřebujeme podporu veřejnosti, zejména podporu sociálních partnerů a podniků. Našim cílem je kombinace inteligentní legislativy a podnikové praxe. Nechceme násilím nahradit kvalifikované a výkonné muže v jejich pozicích, chceme jen spravedlivou soutěž a rovné příležitosti.“

pdfPodrobnější informace534.66 KB

Vladimíra Drbalová
Mezinárodní vztahy – Evropské záležitosti

 

Blízková Marta
/
kategorie BusinessEurope
zpět