Mezinárodní organizace práce (ILO)

Mezinárodní organizace práce (ILO) je mezinárodní vládní organizací systému Organizace Spojených národů (OSN). ILO jejedinou mezinárodní organizací na světě, kde se setkávají vlády, zaměstnavatelé a odbory jako rovnocenní partneři k diskusím o záležitostech z oblasti trhu práce a sociálních věcí. ILO sídlí v Ženevě a jeho cíle jsou zakotveny v tzv. Filadelfské deklaraci.

ILO formuluje mezinárodní pracovní standardy (minimální úroveň základních pracovních práv) zejména v oblastech svobody odborového sdružování a výkonu odborových práv, kolektivního vyjednávání, odstranění nucené práce, rovnosti příležitostí a zacházení a další standardy upravující podmínky napříč celým spektrem otázek týkajících se světa práce. ILO poskytuje členským státům technickou pomoc zejména v oblastech profesního vzdělávání a rehabilitace, politiky zaměstnanosti, služeb zaměstnanosti, rozvoje řízení, sociálního zabezpečení a sociální ochrany, pracovních statistik, pracovních podmínek a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Podporuje rozvoj nezávislých zaměstnavatelských a odborových organizací a poskytuje jim školící a poradenské služby.

Každoročně na přelomu května a června v Ženevě zasedá Mezinárodní konference práce, často označovaná jako „mezinárodní parlament práce“. V souladu se stanovami ILO se jí účastní národní tripartitní delegace složené z delegátů a technických poradců. Na konferenci se stanoví a přijímají mezinárodní pracovní standardy, diskutuje o celosvětově významných sociálních a pracovních otázkách, přijímá rozpočet organizace včetně finančních příspěvků jednotlivých členů a volí členové Správní rady.

Zájmy zaměstnavatelských organizací při Mezinárodní organizaci práce a dalších mezinárodních organizacích v rámci systému OSN hájí Mezinárodní organizace zaměstnavatelů (IOE) sídlící v Ženevě. Svaz průmyslu a dopravy České republiky byl jejím řádným členem v letech 1992 – 2011.

ILO

Kancelář ILO pro aktivity zaměstnavatelů

Zástupce SP ČR pro ILO

Mezinárodní organizace zaměstnavatelů (IOE, Ženeva)

Deklarace o základních principech a právech v práci

Deklarace o sociální spravedlnosti pro spravedlivou globalizaci

Globální pakt o pracovních místech

Marta Blízková
Mezinárodní vztahy – Mezinárodní organizace a EU

Blízková Marta
/
kategorie ILO
zpět