Varování OECD: svět čeká zpomalení růstu

Svaz průmyslu a dopravy Vám přináší překlad prezentace hlavní ekonomky OECD, paní Laurence Boone (FR), kterou bylo dne 19. září oficiálně uvedeno zveřejnění tzv. předběžného ekonomického výhledu OECD.

Vedle ní zde naleznete rovněž nejnovější ekonomický výhled této renomované expertní mezinárodní organizace, který mj. přináší data o dopadech americko-čínského hospodářského konfliktu, dopadech tvrého brexitu a většího významu fiskálních a strukturálních politik.

„V současné době predikujeme, že letošní růst nedosáhne ani 3% a zůstane stejně slabý i v roce následujícím. Ještě před 18 měsíci jsme předpokládali, že růst dosáhne v letošním roce 4%, ale naše vyhlídky slábnou, a to jak pro rozvojové, tak pro rozvinuté ekonomiky.

Obchodní konflikt mezi USA a Čínou vytváří velkou nejistotu. Snižuje růstu obchodu, generuje propad ve výrobě a stlačuje dolů investice. Hrozí, že tyto problémy získají strukturální charakter. V situaci, kdy se vysoká nejistota stává novým normálem, nízký růst by mohl přetrvávat dlouho, což by ohrozilo pracovní místa, životní úroveň a aspirace v následujících letech.

Dalším rizikovým faktorem je vybudování vysoké míry privátního zadlužení, které přispívá k napětí na finančních trzích, a cena ropy. Ještě urgentnějším rizikem je možnost vyhrocení obchodního konfliktu, které by vedlo k narušení dodavatelských řetězců. To by s sebou přineslo významný negativní dopad na důvěru, růst a pracovní místa.

Nárůst restrikcí s negativním dopadem na mezinárodní obchod musíme zastavit. Byznys potřebuje mnohem předvídatelnější prostředí, ve kterém bude moci prosperovat a vytvářet pracovní místa. Vlády musí využít výhody velmi nízkých úrokových sazeb a investovat do infrastruktury. Musí investovat do budoucnosti.“

Znění zářijového ekonomického výhledu OECD naleznete zde.

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj je mezivládní organizace 36 nejrozvinutějších států světa, které přijaly principy demokracie a tržní ekonomiky. Členství v OECD je výběrové, k přijetí je třeba splnit náročné politické, ekonomické a legislativní podmínky. V současnosti má 36 členů (ČR je jedním z nich od roku 1995). OECD koordinuje ekonomickou a sociálně-politickou spolupráci členských zemí, zprostředkovává nové investice, prosazuje liberalizaci mezinárodního obchodu. Cílem OECD je napomáhat k dalšímu ekonomickému rozvoji, potlačení nezaměstnanosti, stabilizaci a rozvoji mezinárodních finančních trhů. OECD vznikla v roce 1961 transformací Organizace pro evropskou hospodářskou spolupráci (OEEC), která byla zřízena roku 1948 původně k administraci poválečného Marshallova plánu.

Olga Rozsívalová
/
kategorie OECD
zpět