Multilaterální úmluva k prevenci eroze daňového základu

Nová mezinárodní daňová pravidla pro nadnárodní společnosti.
Skončila vyjednávání o multilaterální úmluvě k zavedení daňových opatření zamezujících nadnárodním společnostem vyhýbat se odvádění daní. Slavnostní podpis se očekává v červnu 2017 v Paříži u příležitosti zasedání Rady ministrů OECD.


Úmluva zavede minimální standardy k zabránění vyhýbání se daním, zlepší fungování mechanismů pro řešení sporů a poskytne flexibilitu k přizpůsobení specifických daňových politik. Opatření z projektu OECD zaměřeného na erozi daňového základu a přesun zisků (BEPS) se tak pomocí více než 2 000 smluv o zamezení dvojího zdanění rozšíří po celém světě.

Podnikům úmluva přinese větší jistotu a předvídatelnost. Očekává se, že přispěje ke zlepšení fungování mezinárodního daňového systému jako celku.


Do vyjednávání bylo na základě mandátu G20 z února 2015 zapojeno cca 100 zemí – zemí OECD, G20 a dalších rozvinutých a rozvojových. OECD poskytne svým členům při implementaci do domácích systémů podporu.


Plné znění úmluvy (AJ)  
Další informace  

Marta Blízková
Mezinárodní vztahy
Blízková Marta
/
kategorie OECD
zpět