Zvyšovat produktivitu a rozvíjet kvalifikaci pracovní síly


OECD zveřejnila Hospodářský přehled pro Českou republiku 2016, který obsahuje doporučení pro hospodářskou politiku České republiky. Doporučení ve značné míře kopírují doporučení Evropské komise směřující do oblasti výzkumu a inovací, rozvoje sektorů s vysokou přidanou hodnotou a fungující, kvalitní a transparentní státní správy a veřejných služeb.

„Česká republika si počíná dobře, máte silný hospodářský růst, nízkou nezaměstnanost, zdravé veřejné finance a vysoký životní standard. Přestože je HDP na obyvatele v České republice nejvyšší v regionu střední a východní Evropy, konvergence k průměru OECD se ale zastavila. Aby se tento proces akceleroval, je třeba, aby ČR lépe využila domácí zdroje růstu produktivity, to znamená, dovolila úspěšným firmám růst, podpořila domácí inovátory a zajistila návratnost veřejných investic,“ řekl generální tajemník OECD Angel Gurría při představení přehledu u příležitosti své návštěvy Prahy v kontextu nedávného 20. výročí vstupu České republiky do OECD.

Doporučení směřují také do rozvoje kvalifikace pracovní síly a zvyšování její mobility, podpory malých a středních podniků a jejich přístupu k financím a zvyšování efektivnosti veřejného sektoru.

V rámci návštěvy České republiky se generální tajemník Angel Gurría setkal s premiérem Bohuslavem Sobotkou a dalšími členy vlády, guvernérem České národní banky Miroslavem Singerem a předsedou Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Janem Hamáčkem.

pdfHospodářský přehled – shrnutí1.15 MB (pdfAJ661.8 KB)
pdfLeták574.56 KB (pdfAJ472.77 KB)

Hospodářský přehled pro ČR v plném znění (AJ)

Marta Blízková
Mezinárodní vztahy

Blízková Marta
/
kategorie OECD
zpět