BIAC zveřejnil výsledky šetření v oblasti hospodářské politiky

Byznys vyzývá k ambicióznějším reformám, většímu zaměření na jejich implementaci a snižování regulatorní zátěže.

BIAC u příležitosti Valné hromady 5. května 2014 zveřejnil výsledky svého šetření v oblasti hospodářské politiky ve 23 zemích světa. Zpráva přináší hlavní priority podnikatelské komunity v oblasti reforem.

Podnikatelská komunita se obrací na tvůrce politik, aby bezodkladně prosadili reformy politik, které uvolní hospodářský růst. Většina respondentů volá po reformách, které sníží regulatorní zátěž dopadající na podniky a podnikatelské aktivity. Jde zejména o transparentnost regulace, rozsah státních intervencí, harmonizaci povolovacích a licenčních systémů. Mezi dalšími reformními prioritami se uvádí zvýšení efektivity veřejného sektoru, zlepšení efektivity celkového zdanění, posílení lidského kapitálu a větší využití pracovní síly.

Priority podnikatelů v oblasti hospodářských reforem a růstu tak byly jedním z hlavních témat diskusí delegátů na Valné hromadě. V jejím rámci byli delegáti seznámeni i s aktuálními prioritními projekty OECD.

Tisková zpráva BIAC (AJ) [pdf 127 kB]

Výsledky šetření BIAC v oblasti hospodářské politiky (AJ)

Marta Blízková
Mezinárodní vztahy – Mezinárodní organizace a EU

Blízková Marta
/
kategorie BIAC
zpět