Stanoviska SP ČR k bodům 120. PS RHSD

Stanoviska SP ČR k rozpočtu ,  surovinové  politice, rozvoji digitálního trhu a dalším bodům jednání.

 

27. července 2015 od 9:00 hodin jednala na Úřadu vlády ČR 120. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR. 
Stanoviska SP ČR k jednotlivým bodům jednání : 

Program jednání: 

1. Materiály k projednání

1.1 Základní parametry návrhu státního rozpočtu na rok 2016
1.2 Surovinová politika ČR

1.3 Zpráva o stavu čerpání prostředků EU a Informace o stavu přípravy programů a plnění předběžných podmínek pro programové období 2014 – 2020

1.4 Akční plán pro rozvoj digitálního trhu

1.5 Problematika pracovně-lékařských služeb – výstupy z projektu ASO a SP ČR

1.6 Novelizace zákona o veřejných zakázkách


2. Materiály k informaci

2.1 Informace o stavu přípravy novelizace stavebního zákona

 

kategorie Tripartita
zpět