Stanovisko ke Strategii rozvoje infrastruktury pro prostorové informace

Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v České republice po roce 2020

Pro naplnění vize – „Přívětivá, efektivní a plně digitální veřejná správa využívající prostorová data prostřednictvím moderních služeb eGovernmentu; Digitální ekonomika a společnost využívající národní infrastrukturu pro prostorové informace (NIPI) podporující úspěšnou digitální transformaci České republiky“ – se navrhují čtyři globální cíle:

  • Informovaní a digitálně gramotní občané využívající služby nad prostorovými daty,
  • Digitální veřejná správa využívající prostorové informace,
  • Služby nad prostorovými daty pro komerční i nekomerční subjekty, a
  • On-line služby nad prostorovými daty pro občany,

a dále strategické cíle v členění do čtyř strategických oblastí:

  • Podpora vědy, výzkumu, inovací a vzdělávání,
  • Regulační rámec podporující využívání prostorových dat,
  • Rozvoj prostředí podporujícího digitální technologie pro prostorová data, a

Stanovisko SP ČR

Svaz průmysu a dopravy ČR (SP ČR) upozorňuje, že předložená Strategie nesplňuje požadavky na strategii. Zároveň upozorňujeme na nedostatky týkající se oblasti výzkumu a vývoje - formy podpory projektů a zavádějící terminologii.

Stanovisko naleznete zde.

Jan Šebesta
/
kategorie Stanoviska SP ČR
zpět