Stanovisko k novele OSŘ a - paušální náhrada nákladů zaměstnavatele

SP ČR vydal své stanovisko k OSŘ - paušální náhrada nákladů zaměstnavatele.

Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) vydal své stanovisko k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů („OSŘ“) - paušální náhrada nákladů zaměstnavatele.

SP ČR vítá opětovné předložení návrhu do připomínkového řízení.

Více naleznete ve stanovisku.

Tereza Hejlová
/
kategorie Stanoviska SP ČR
zpět