Stanovisko SP ČR k Třetímu balíčku mobility

Svaz žádá redukci emisních cílů pro těžká vozidla, poskytnutí dostatku času na zavedení nových bezpečnostních prvků vozidel a rozšíření působnosti a rozsahu nařízení o zjednodušení opatření na zlepšení realizace sítě TEN-T. 

Nová opatření Evropské komise zveřejněná 17. května 2018 mají zajistit „systém mobility, který bude bezpečný, čistý a propojený a automatizovaný“ a vytvořit „prostředí, jež umožní podnikům v EU vyrábět nejlepší, nejčistší a nejvíce konkurenceschopné výrobky“.

  • Svaz průmyslu a dopravy ČR podporuje jednotlivé záměry balíčku – zavádění bezpečnostních prvků vozidel, zvyšování bezpečnosti infrastruktury, urychlení výstavby takové infrastruktury, přechod k ekologicky šetrnějším nákladním vozům či iniciativu v oblasti baterií a autonomního řízení.
  • Opatření týkající se emisních cílů nových těžkých užitkových vozidel ale musí reflektovat technologický a produkční cyklus těchto vozidel. Návrh vnímáme jako důležitou součást strategie celkového snižování emisí CO2 z dopravy; v rámci ní pak podporujeme efektivní a ekonomicky realizovatelné aktivity vedoucí k danému cíli.
  • SP ČR podporuje zavádění dalších bezpečnostních prvků v rámci výbavy nových vozidel. Současně zdůrazňujeme potřebu zaměřit se na oblasti s největším přínosem a pozitivním efektem. Termíny zavádění prvků musí být navázány na datum zveřejnění technických požadavků na homologovaný systém, aby byl výrobcům poskytnut dostatek času na jejich řádnou implementaci.
  • Velmi důležitou součástí, která má plnou podporu SP ČR, je urychlení výstavby dopravní infrastruktury celoevropského zájmu. Opatření by mohla zaručit zrychlení výstavby, a proto SP ČR podporuje jejich co nejširší rozsah a působnost. Postrádáme ale řešení problematiky EIA a vyvlastňovacích procesů, z tohoto pohledu jde o nevyužitou příležitost.

Celé stanovisko naleznete zde.
Pracovní souhrn balíčku naleznete zde.

Jan Šebesta
/
kategorie Stanoviska SP ČR
zpět