Stanovisko k ukončení projektu Národního inovačního fondu

SP ČR je zklamán, že se Národní inovační fond ani v tomto programovém období nedaří zřídit. Po mnoha letech příprav a investování nemalého finančního i intelektuálního kapitálu je projekt Národního inovačního fondu (NIF) Ministerstvem průmyslu a obchodu zrušen.

 
Pro Svaz bylo a je důležité zaměření fondu. NIF měl obsahovat Fond Rizikového kapitálu a Fond Proof of Concept. První zmíněný se měl zaměřovat zejména na začínající technologické firmy ze znalostně náročných oborů v nejranějších fázích existence, které obvykle stojí stranou zájmu komerčních investorů. Fond Proof of Concept by byl zaměřen na vznikající spin-off firmy veřejných výzkumných organizací. Tedy na nově vzniklé společnosti, které se věnují komercializaci výsledků výzkumu a vývoje. Podpora právě této oblasti chybí. Změny přicházejí navíc v době, kdy první univerzity zakládají dceřiné firmy, které mají mít na starosti využití a správu jejich duševního vlastnictví, proto je ohrožení finanční podpory proof-of-concept velmi nešťastné.
 
Svaz žádá urychleně připravit jasnou konkrétní alternativu, aby nedošlo k dalším zpožděním a podařilo se efektivně finance využít.
 
Celé stanovisko naleznete zde.
Jan Šebesta
/
kategorie Stanoviska SP ČR
zpět