Stanovisko k Programu Proof of Concept (OP PIK)

Návrh Programu Proof of concept Svaz vítá a považuje jej za užitečný.

Program by měl podpořit uplatnitelnost a komercializaci výsledků VaVaI. Důležité však bude nastavení konkrétních výzev, aby program vedl k plánovaným výsledkům. Zejména bude třeba vyřešit nastavení finančních nástrojů skrze Národní inovační fond.

Stanovisko naleznete zde.

Jan Šebesta
/
kategorie Stanoviska SP ČR
zpět