Připomínky SP ČR k návrhu Metodiky pro přípravu Plánů pro zvládání sucha a nedostatku vody

SP ČR opětovně konstatuje, že se ztotožňuje s potřebou systémového řešení problematiky sucha na legislativní úrovni, tzn. doplnění nové hlavy vodního zákona. Nicméně domníváme se, že metodika by ještě měla být doplněna.
 
Stanovisko naleznete zde.
 
Jan Šebesta
/
kategorie Stanoviska SP ČR
zpět