Stanovisko Svazu k návrhu zákona o významné tržní síle

Návrh si klade za hlavní cíl transpozici směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/633 ze dne 17. dubna 2019 o nekalých obchodních praktikách mezi podniky v zemědělském a potravinovém řetězci. Změny je třeba provést v oblasti uzavírání dodavatelských smluv, deklarování nekalých obchodních praktik při prodeji zemědělských a potravinářských výrobků a v okruhu dotčených subjektů.“ SP ČR se domnívá, že předložený návrh tento cíl přesahuje a lze hovořit i o „goldplatingu“, a také o nevhodném předjímání samostatné evropské úpravy.Toto členové SP ČR pociťují mj. ve vztahu k vymezení jednotlivých konkrétních skutkových podstat zneužití významné tržní síly nebo k navrhované úpravě týkající se dvojí kvality potravin, jejíž regulace je v současnosti v legislativním procesu Evropské unie a jejíž transpozice z pohledu českého práva podle názoru SP ČR patří do zákona o ochraně spotřebitele, nikoliv do zákona o významné tržní síle. 

Více zde

Anna Novotná Perlínová
/
kategorie Stanoviska SP ČR
zpět