Připomínka Svazu k Návrhu příspěvku ČR v rámci doplnění zdrojů Zeleného klimatického fondu

Souhlasíme s příspěvkem 50 mil. Kč v roce 2021 rozvojovým zemím na boj se změnami klimatu. Nicméně, na prvním místě musí být podpora domácího průmyslu a energetiky v cestě ke snižování emisí skleníkových plynů. Výnosy z aukcí emisních povolenek by měly být směřovány bezvýhradně tímto směrem.

 

Více zde.

Anna Novotná Perlínová
/
kategorie Stanoviska SP ČR
zpět