Stanovisko k Výroční zprávě Dohody o partnerství

Žádáme doplnit zhodnocení největších rizik nesplnění závazků vůči Evropské komisi, které plynou z nedostatečné realizace jednotlivých operačních programů, a návrh jejich řešení.

Více zde.

Anna Novotná Perlínová
/
kategorie Stanoviska SP ČR
zpět