Aktualizované stanovisko k návrhu zákona o Vojenském zpravodajství

SP ČR považuje za důležité bránit bezpečnost České republiky i v oblasti kyberprostoru a stejně tak si uvědomujeme, že je nutné věnovat náležitou pozornost bezpečnosti klíčových infrastrukturních prvků a systému České republiky proti kybernetickým nebo teroristickým útokům. Zajišťování bezpečnosti ČR však musí být řádně vyváženo vůči právům občanů ČR na ochranu soukromí a zabezpečení jejich dat.
Bohužel, stávající návrh zákona za posledních téměř 5 let nesplňuje tyto oprávněné nároky a jen vyvolává další otázky v souvislosti se skutečným záměrem Vojenského zpravodajství.


Považujeme za neakceptovatelné, aby Vojenské zpravodajství pod záminkou obrany České republiky získalo pravomoc umisťovat netransparentní zařízení k provozovatelům sítí a služeb. Zmíněná zpravodajská služba by tak získala neomezenou technologickou možnost sledovat a ukládat informace o veškerém datovém provozu v těchto sítích. Stejně tak by tato zařízení v sítích provozovatelů mohla být využita k aktivnímu zásahu vedenému Vojenským zpravodajstvím.

Bohužel jsme nuceni konstatovat, že připomínky odborného sektoru v této věci jsou soustavně ignorovány, a to i přesto, že odborná veřejnost od roku 2017 nabízí Vojenskému zpravodajství alternativní cesty, jak potřebná data získat.

Dnes jsme s naším stanoviskem oslovili také předsedy poslaneckých klubů, členy Výboru pro obranu a předsedu Stálé komise pro kontrolu činnosti Vojenského zpravodajství.
Stanovisko naleznete zde.
Anna Novotná Perlínová
/
kategorie Stanoviska SP ČR
zpět