Stanovisko k návrhu státního rozpočtu na rok 2021

Cíl a kontext dokumentu

  • Ministerstvo financí předložilo pracovní návrh státního rozpočtu pro rok 2021 k projednání se sociálními partnery na tripartitě dne 12.10.2020.
  • Pro rok 2021 je navrhován deficit 320 mld. Kč, jedná se ale o průběžný návrh, který se může ještě změnit.
  • Vzhledem k opatřením v souvislosti s pandemií COVID-19 byl letos termín pro předložení návrhu zákona posunut. Vláda návrh státního rozpočtu předloží Poslanecké sněmovně do 30. října 2020

Stanovisko Svazu průmyslu

  • Svaz zásadně odmítá přijímání politických opatření, které přímo nesouvisí s krizí či skutečným dlouhodobým růstem (růstem potenciálu ekonomiky) a která zvyšují deficit. Firmy se obávají, že, stejně jako v minulosti, bude vláda v budoucnu hledat zdroje rozpočtu právě u nich - dalším přímým či nepřímým zdaněním či omezením prostředků pro rozvoj podnikatelského prostředí. Svaz požádal vládu, aby například zásadně nekrátila prostředky v programu pro podnikatele (OP TAK) pro příští programové období. Uvítal, že v návrhu vláda zvyšuje dle slibu platy pedagogům o 9 %, či navyšuje rozpočet SFDI. Je také třeba, aby vláda co nejdříve dořešila a firmám dala jasnou informaci o zajištěných prostředcích například pro konkrétní připravené projekty v programu aplikovaného výzkumu Trend. Svaz znovu připomněl i nutnost dořešení slíbených kompenzací nepřímých nákladů pro energeticky náročný průmysl.

Konkrétní vybrané připomínky Svazu průmyslu

  • Požadujeme zpracování i krizového scénáře a návrh možných ekonomických opatření.
  • Nelze snižovat investice či omezovat/vytěsňovat prostředky, které měly být určeny pro podporu podnikatelského sektoru.
  • Svaz požaduje zajištění prostředků pro aplikovaný výzkum, konkrétně pro programy TREND, Národní centra kompetence a The Country for the Future. Vláda by měla závazně deklarovat výši prostředků s tím, že se nyní jen jedná o formě zajištění (v rámci Národního plánu obnovy) a toto by se mělo okamžitě projevit v informacích pro poskytovatele i pro žadatele.
  • V rozpočtu požadujeme alokovat 2,4 mld. Kč na kompenzace nepřímých nákladů, se kterými počítá zákon č. 1/2020 Sb. a které vláda průmyslu přislíbila, aby narovnala podmínky, které mají jeho konkurenti v ostatních evropských zemích.
  • Upozorňujeme na nízký rozpočet na české předsednictví EU ve druhém pololetí 2022.
Celé vyjádření k návrhu a další připomínky Svazu naleznete zde.
Anna Novotná Perlínová
/
kategorie Stanoviska SP ČR
zpět