Stanovisko ke Strategii BESIP 2021-2030

Strategie BESIP 2021-2030 naváže na Národní strategie bezpečnosti silničního provozu 2011-2020 s účinností od 1. ledna 2021. Nedílnou součástí je Akční plán, který bude nově definován na dvouletá období (první 2021-2022). Priority jsou v souladu s cíli členů EU a OSN - snížení počtu usmrcených a těžce zraněných osob na pozemních komunikacích o polovinu (v roce 2030 o 50 % méně vůči roku 2020)

Svaz průmyslu a dopravy ČR upozorňuje, že v oblasti bezpečnosti dopravy je nutné se zaměřit také na další faktory jako ekologičnost, doba jízdy a její předvídatelnost, možnosti odpočinku či kvalitu infrastruktury.

Celé stanovisko nalezete zde.

kategorie Stanoviska SP ČR
zpět