Stanovisko k Pravidlům spolufinancování 2021-2027

Pravidla stanovují maximální podíl státního rozpočtu na povinném národním spolufinancování u jednotlivých typů příjemců, kteří budou v programovém období 2021-2027 zapojeni do čerpání prostředků EU. Cílem Pravidel spolufinancování je podle ministerstva financí snížení zatížení státního rozpočtu při poskytování dotací z evropských fondů, který bude nést dopad již v pokrytí rozdílů mezi jednotlivými regiony s rozdílnými měrami spolufinancování.

Svaz průmyslu a dopravy České republiky (SP ČR) požaduje zachovat pro sociální partnery podíl spolufinancování stejný jako ve stávajícím programovém období.

Stanovisko SP ČR naleznete zde.

 

 

Jan Šebesta
/
kategorie Stanoviska SP ČR
zpět