Stanovisko k novele zákona o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu

Cílem návrhu zákona je na základě zkušeností vzešlých z praxe s nakládáním s regulovanými látkami a F-plyny odstranění některých nedostatků platné právní úpravy, které povede k efektivnějšímu nakládání s těmito látkami a k efektivnějšímu výkonu státní správy v této oblasti.  

 

Vzhledem ke specifičnosti novely najdete konkrétní návrhy potřebných úprav zde.

Anna Novotná Perlínová
/
kategorie Stanoviska SP ČR
zpět