Stanovisko k vyhlášce o modernizaci výroby elektřiny

Návrh vyhlášky stanovuje podmínky a požadavky na modernizaci výrobny elektřiny u podporovaných zdrojů energie a rozsah uchovávaných dokladů prokazujících provedení modernizace výrobny elektřiny podle § 6c zákona a § 39 odst. 4 zákona č. 382/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie.

 

Stanovisko a vybrané argumenty Svazu průmyslu

  • Činnosti spojené s modernizací výrobny realizované vlastními zaměstnanci by měly být zařazeny mezi způsobilé výdaje, protože stejné činnosti realizované dodavatelskou společností způsobilé jsou. Také výdaje na zadávání výběrových řízení by měly patřit mezi způsobilé výdaje.
  • V případě změny paliva ve výrobně vyhláška vyžaduje výměnu všech technologických celků (např. kotle, motoru, turbíny, generátoru). Taková rozsáhlá výměna přitom není pro modernizaci potřebná. Svaz navrhuje, aby byly provedeny pouze nezbytné technologické úpravy pro změnu využívaného paliva.
Celé stanovisko Svazu průmyslu najdete zde.
kategorie Stanoviska SP ČR
zpět