Konvergenční program

Stanovisko ke Konvergenčnímu programu České republiky (aktualizace duben 2012)  .

Svaz průmyslu a dopravy ČR si uvědomuje nutnost fiskální konsolidace, nicméně zdůrazňuje potřebu zasazení jednotlivých opatření do koncepčního kontextu a zvážení dopadů i na ekonomickou výkonnost. Makroekonomická predikce obsahuje řadu nejistých předpokladů a konsolidační opatření kromě snížení složky HDP – vládní výdaje mohou mít i nepřímo vliv na zpomalení či oslabení složek ostatních, a to i snížením dlouhodobého potenciálu ekonomiky.

 Připomínky:

  • Připojujeme se k doporučení Rady (2011) k zlepšení dodržování daňových povinností a redukce daňových úniků a postrádáme opatření provedená v těchto oblastech, kde například odhady nedovýběru DPH se pohybují kolem 7 mld. Kč (dle odborů 10-15 mld. Kč)
  • Připomínáme, že v oblasti strukturálních politik stále chybí výraznější koordinace s rozpočtovými opatřeními a předkládané strategie jsou často obecnými dokumenty.
  • Makroekonomický scénář může mít mnoho variant a většinu dat proto na tomto místě nerozporujeme, i když například koruna by v roce 2015 vůči euru mohla být silnější, cena ropy může být vyšší, finanční trhy mohou být volatilnější. Očekávaný růst investic v roce 2013 a 2014 považujeme za optimistický. Stejně tak čistý export nemusí dosahovat reálně takových příspěvků k růstu. Co se týká vývoje cen, ptáme se, zda je v HICP v roce 2013 zohledněno zvýšení DPH?
  • Postrádáme otázku reakce vlády pro případ, že ekonomický růst (a tím i příjmy veřejných rozpočtů) bude růst pomaleji, než očekává (sama predikce MF ČR potvrzuje výrazná rizika směrem dolů)
  • Ve zprávě se mluví o případném kladném dopadu strukturálních fondů. V současné době se řeší otázka rizik spojených s neproplacením peněžních prostředků v rámci operačních programů.  Byly kvantifikovány kumulované prostředky zasažené potvrzenou nesrovnalostí a nezpůsobilé výdaje v částce 32,6 mld. Kč od začátku programového období (2007). Lze očekávat, že do konce období se tato částka ještě zvýší. Požadujeme informaci, jak bude tato očekávaná ztráta z evropských fondů započítána do státního rozpočtu a jaký bude mít vliv na snahu o dosažení vyrovnaných rozpočtů od roku 2016?
  • Ptáme se také, jak budou řešeny roky následující, pokud řada opatření bude zavedena jako opatření dočasná.
  • Konvergenční zpráva obsahuje i některé nesrovnalosti s materiálem vládou předložených opatření:
  •      - roční výnos z prodeje povolenek – 5-7mld.Kč (vládní materiál: např. 3,6 mld. Kč v roce 2014).

 

V Praze 18. dubna 2012

Aliapuliosová Eva
/
kategorie Stanoviska SP ČR
zpět