Stanovisko k návrhu zastupitelstva KLV kraje na vydání zákona o pozemních komunikacích

    Stanovisko SP ČR k Návrhu Zastupitelstva Karlovarského kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

Svaz průmyslu a dopravy ČR vidí v Návrhu pozitivní změny především pro běžné řidiče a případně pro živnostníky a malé a střední podnikatele. Opatření by mělo odlehčit vedlejším silnicím a podpořit mobilitu obyvatelstva a firem. Současně však sebou nese následující rizika.

1. Požadujeme vyčíslení dopadu Návrhu na příjmy Státního fondu dopravní infrastruktury. Zavedené opatření může výrazně ovlivnit objem peněz získaných prodejem dálničních kupónů, které následně mohou chybět na budování a opravu dopravní infrastruktury.

2. Vidíme velký prostor pro zhoršení kontroly, zda vozidlo má platný kupon pro daný kraj. Pouhé vyznačení územní působnosti je nedostatečně transparentní.

3. Máme obavy, že navrhované opatření může přinést roztříštěnost systému správy a prodeje dálničních kupónů.

 

V Praze 23. července 2013

Aliapuliosová Eva
/
kategorie Stanoviska SP ČR
zpět