Stanovisko k Návrhu rozpočtu na rok 2014

 .

 

Charakteristiky návrhu, koncepční připomínky, situace a způsob projednávání

Rozhodující část rozpočtu je dána, vláda může provádět úpravy pouze v několika oblastech, v podstatě v objemech v řádu jednotek procent celkových výdajů. Otázkou také zůstává mandát současné vlády - jak nová vláda a poslanecká sněmovna se k těmto dílčím změnám postaví a do jaké míry bude tento návrh akceptovat.

Zpráva o SR uvádí, že k podpoře ekonomického růstu je posílena výdajová strana o 11,9 mld. Kč. Avšak již neuvádí popis struktury a účelu prostředků. S vládou uvedenými prioritami souhlasíme, ale kriticky hodnotíme, že návrh nevychází ze šířeji chápané koncepce hospodářské politiky nezbytné pro udržitelný hospodářský růst, nejsou přijaty systémové reformy, které by zajistily vyšší efektivnost – účelnost a hospodárnost veřejných prostředků. Chybí konkrétní vymezení priorit a minimálně popis jejich odrazu ve státním rozpočtu. Rozpočet zůstává primárně parametrickým nástrojem bez systémových změn. Souhlasíme například s prioritou/východiskem „boj proti daňovým únikům, kriminalitě a korupci“, ale v dokumentu nenacházíme popis uvedených opatření a následný jejich odraz v rozpočtu. Stejně tak postrádáme kvantifikaci akcentace investic do vzdělání, vědy, výzkumu a dopravní infrastruktury, kdy například Technologická agentura ČR nedostává potřebné, námi požadované, prostředky.

Vypovídací schopnost dokumentu je navíc oslabena častými změnami návrhu:

$1Ø  Po oficiálním obdržení verze dne 13.9. vystoupil v médiích (15.9.) ministr financí v demisi s novými návrhy na úpravy.

$1Ø  Změny v návrzích rozpočtů byly mediálně neustále diskutovány a informace upravovány. Například v kapitole doprava došlo po zasedání vlády podle našich neoficiálních informací k úpravám.

$1Ø  Oficiální znění jsme obdrželi až týden před jednáním RHSD.

$1Ø  V návrhu není uvedeno, kde v rozpočtu, jakým způsobem a v jaké výši se odrazí plány na záchranu MS kraje.

Vláda i přes náš požadavek předložila pro jednání tripartity návrh rozpočtu s dokumenty zhruba ve stejné struktuře jako vloni. Tedy bez přehledného shrnutí a vyčíslení všech základních změn, zejména pak těch v souvislosti s kroky hospodářské politiky vlády. Návrh rozpočtu a jeho členění neumožňuje rychle a přehledně porovnat jednotlivé položky návrhu nového rozpočtu s rozpočtem 2013. Pro bližší pohled je nutno složitě porovnávat z letošních a loňských tabulek. Náš požadavek se týkal v zájmu jednoduchosti a přehlednosti redukce počtu dat (Například by bylo vhodné do návrhu rozpočtu přidat sloupce s návrhy z loňského rozpočtu, s hodnotami po úpravách a očekávanými skutečnostmi, vč. vyčíslení absolutní a procentní změny jednotlivých položek).

Naše pozice se zaměřuje zejména na návrh rozpočtu 2014, kde k letům 2015 a 2016 je obtížné se vyjádřit vzhledem k současné politické situaci. Nelze například kalkulovat ani s parametry pro výpočet daňových příjmů (například otázka, zda skutečně dojde v roce 2016 k zavedení jednotné sazby DPH na 17,5 % či zda nebudou změny sazby ostatních daní).

 

celé stanovisko zde 

Růžena Hejná
/
kategorie Stanoviska SP ČR
zpět