Stanovisko k návrhu seznamu zdravotních výkonů

SP ČR uplatnil stanovisko k uvedené vyhlášce.

 

Stanovisko k návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů.

vyhláška_-_seznam_zdravotních_výkonů_s_bodovými_hodnotami.pdf

Tereza Hejlová
/
kategorie Stanoviska SP ČR
zpět