Stanovisko k vyhlášce, kterou se mění vyhláška č. 415/2012 Sb.

Svaz průmyslu a dopravy ČR zaslal připomínky k návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů.

Navrhujeme upravit emisní stropy pro výrobu skla, vláken, sklářských výrobků, smaltovacích a glazurovacích frit a skla pro bižuterní zpracování o projektované kapacitě tavení vyšší než 150 t/rok vyhlášky tak, aby vyhláška byla uvedena do souladu s rozhodnutím Evropské komise ze dne 28. února 2012, kterým se stanoví závěry o nejlepších dostupných technikách (BAT) podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU o průmyslových emisích pro výrobu skla tzv. BAT technologií.

Stanovisko najdete zde.

Jan Šebesta
/
kategorie Stanoviska SP ČR
zpět