Stanovisko ke Strategii Národní politiky kvality

Svaz průmyslu a dopravy ČR zpracoval připomínky ke Strategii Národní politiky kvality v ČR na období let 2016 - 2020, kterou předkládá Ministerstvo průmyslu a obchodu.

Předkládaný materiál nereflektuje v dostatečné míře Národní akční plán společenské odpovědnosti organizací v České republice schválený vládním Usnesením č. 49 ze dne 18. ledna 2016. Dokument včetně Důvodové zprávy je příliš obecný a slabý ve svém záměru.

Svaz doporučuje Strategii přepracovat a uvést do souladu s Akčním plánem CSR, jak z hlediska priorit, tak z hlediska rozmanitosti tohoto tématu i konkrétního plnění úkolů stanovených Akčním plánem. Svaz dále požaduje posílit princip dobrovolnosti v předloženém materiálu.

Celé stanovisko nejdete zde.

Jan Šebesta
/
kategorie Stanoviska SP ČR
zpět