Stanovisko k nařízením o bezpečnosti zdraví a odborné způsobilosti

SP ČR uplatnil připomínky k nařízením vlády o požadavcích na bezpečnost při práci na staveništích.

 

SP ČR vyjádřil své stanovisko k návrhu nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a zdraví při práci na staveništích, a nařízení vlády č. 592/2006 Sb. , o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti.

Stanovisko_k_novele_591_592-2006.pdf
Tereza Hejlová
/
kategorie Stanoviska SP ČR
zpět