Stanovisko k antidiskriminačnímu zákonu

SP ČR doporučuje vládě přijmout k návrhu novely nesouhlasné stanovisko.

SP ČR na jedné straně návrh novely jako iniciativu směřující k odstranění nepřípustné diskriminace a nerovného zacházení a pomoci obětem takového jednání v různých oblastech společenského života vítá. Na straně druhé považuje návrh novely mj. s ohledem na právě probíhající meziresortní připomínkové řízení k návrhu zákona o hromadných žalobách za nesystémový a nedostatečně odůvodněný, s nejasnou vazbou na navrhované i již existující instituty a kontrolní mechanismy a se zcela nedostatečně vyjádřenými dopady mj. na podnikatelskou sféru, ale i neziskový sektor.
Více naleznete ve STANOVISKU.

Tereza Hejlová
/
kategorie Právní infoservis
zpět