Mýty a fakta o podpoře obnovitelných a dalších zdrojů

Zastavení legitimně a právně vymahatelné podpory by ohrozilo či poškodilo pracovní místa, provozovatele zdrojů, bankovní sektor, plnění klimaticko-energetických cílů, investiční klima a v konečném důsledku i stabilitu energetického sektoru.

Problematika dotací OZE byla také předmětem jednání RHSD dne 12. září, kde v návrhu státního rozpočtu se pro rok 2017 počítá v kapitole MPO s dotací cca 25 mld. Kč. Viceprezident J. Rafaj na jednání uvedl: V minulosti špatně nastavený systém obnovitelných zdrojů energie (OZE), který nyní musí všichni platit, nesmí být přenášen na průmysl, který v mezinárodním srovnání platí více. Za nastavení systému nemohou žádné firmy či průmysl. Dotace na OZE ze státního rozpočtu pomáhá alespoň trochu zmírnit platbu za obnovitelné zdroje, která je součástí finální ceny odebírané energie. Proto Svaz položku v rozpočtu dotace na OZE podporuje.“

Dokument shrnující informace o mýtech a faktech podpory obnovitelných zdrojů naleznete zde.

kategorie Z hospodářské politiky
zpět