Stanovisko k záměru MF na pilotní zavedení režimu reverse charge

Zásadní ne neříkáme, ale Svaz žádá Ministerstvo financí, aby nespouštělo pilot na reverse charge bez důkladné analýzy dopadů na podnikatelský sektor.  Uvítali bychom, pokud by nyní hlavní aktivita Ministerstva financí byla věnována slibovaným zjednodušením povinností pro daňové subjekty.

Plošný režim reverse charge (RCH) by sice přispěl k eliminaci podvodů v souvislosti s uplatňováním vratky DPH v karouselových podvodech či by napomohl řešení problémů se zadržováním nesporných vratek DPH, nicméně se jedná o nekonvenční opatření, které ještě nebylo důkladně analyzováno a má i své nevýhody. Příkladem je samotná pilotní povaha, „výjimečnost“ v rámci EU či existence „dvou režimů“, kdy firmy musí zjišťovat, zda-li je protistrana plátce či neplátce DPH, která by se dotkla širšího počtu podnikatelů. Změna stávající praxe by přinesla některým podnikatelům také dodatečné administrativní náklady a náklady na úpravu IT systémů. Již dnes je ale na několik produktů režim RCH uplatňován a firmy s ním tedy zkušenosti mají.

Svaz průmyslu a dopravy ČR (Svaz) vypracoval k záměru MF (na pilot plošného reverse charge) pozici z pohledu podnikatelského sektoru, která byla projednána a schválena Expertním týmem Svazu pro daně a pojištění. Kromě přehledu možných výhod a nevýhod obsahuje i požadavky pro případ, kdyby pilotní režim plošného rozšíření reverse charge měl být zaveden. 

Stanovisko Svazu s bližším popisem výhod a nevýhod a požadavky Svazu naleznete zde.

Zásadní ne neříkáme, ale Svaz žádá Ministerstvo financí, aby nespouštělo pilot na reverse charge bez důkladné analýzy efektivnosti zaváděných konvenčních opatření a aby před rozhodnutím o zavedení plošného RCH provedlo zejména analýzu dopadů na podnikatelský sektor.  A to jak vyčíslení nákladů spojených se změnou systému a související administrativou, tak vyhodnocení dopadů na cash flow pro jednotlivé skupiny podniků a celkově. Až na základě této analýzy vyhodnotit efekty pro podnikatelský sektor a vhodnost (přínosnost) zavedení opatření plošného RCH. 

V tuto chvíli bychom preferovali, kdyby se co nejlépe připravila a podařila realizovat slibovaná zjednodušení povinností pro daňové subjekty.

Vysvětlivka: Reverse charge = režim přenesení daňové povinnosti v DPH, oproti standardnímu postupu v ČR daň odvede finální odběratel, který je plátcem DPH

kategorie Z hospodářské politiky
zpět