Novela stavebního zákona přináší dílčí zlepšení

 

Novela zavedla společné povolovací řízení vč. zkrácených lhůt, částečně zjednodušila povolování strategických dopravních a energetických staveb. Nahradila některá povolení závaznými stanovisky nebo zahrnula proces EIA do společného řízení. Celkové pojetí stavebního práva ale zůstalo prakticky stejné a k zásadní integraci nebo redukci orgánů, které do povolování staveb zasahují, nedošlo. „Zklamáním je výsledek povolování souboru staveb, ve kterém je vedlejší stavbou vodní dílo, jako např. rodinný dům se studnou nebo průmyslové či dopravní stavby, jejichž součástí bývá například retenční nádrž. Stavebník si musí nejprve u jednoho úřadu zajistit povolení k nakládání s vodami, a až poté žádat jiný úřad o společné povolení pro obě stavby. Ideálně by měl vše získat od jediného úřadu,“ řekl Jaroslav Hanák, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Svaz přípravu novely stavebního zákona bedlivě sledoval, účastnil se všech stupňů legislativního procesu. Jen v meziresortním řízení jsme podali přes 130 připomínek. „Zasazovali jsme se, aby novela urychlila správní postupy a zjednodušila celé povolovacího řízení. Proto jsme se soustředili zejména na ukotvení jasných lhůt pro jednotlivá povolovací řízení. Počet jednotlivých řízení, která musí žadatel absolvovat, jsme chtěli snížit a co nejvíce jich sloučit do jednoho,“ dodává prezident SP ČR Jaroslav Hanák.

Novela to naplnila jen částečně. Svaz přesto oceňuje, že si Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) uvědomilo, jak je stávající systém nepružný a neudržitelný, a v dalším vládním období chce připravovat rekodifikaci stavebního práva. Svaz již dlouhodobě apeluje na vládu a MMR, aby neprovádělo pouhou novelizaci, ale zahájilo práci na novém stavebním zákoně. Rozhodnutí ministerstva vítá a podpoří rekodifikaci stavebního práva podle principu jeden úřad, jedno řízení a jedno rozhodnutí.

kategorie Z hospodářské politiky
zpět