Opatření pro snížení emisí CO2 musí být nastavována komplexně

Předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker v minulém týdnu vydal tradiční Zprávu o stavu Unie. Velký prostor v ní patřil rovněž environmentálním politikám EU. Svaz průmyslu a dopravy k tomuto připomíná, že nastavení příslušných politik musí podléhat kritickému zhodnocení všech jejich dopadů, a to zejména ve vazbě na další environmentální regulaci a specifické podmínky členských zemí.

Svaz průmyslu podporuje snahy o snižování emisí skleníkových plynů, ovšem zdůrazňujeme, že nastavení cílů pro snížení CO2 by mělo odrážet reálné možnosti členských států a zohledňovat specifickou strukturu ekonomiky. Nákladová efektivita by měla být jedním z hlavních parametrů při nastavování dekarbonizačních politik mj. proto, aby přílišné evropské ambice nevedly k přesunutí energeticky náročných výrob mimo EU do zemí s méně represivní environmentální politikou.

 

Trvale upřednostňujeme tržní nástroje pro dekarbonizaci průmyslu, zejména pak systém obchodování s emisními povolenkami (EU ETS). Na druhou stranu upozorňujeme, že jednotlivé evropské politiky pro snižování CO2 musí účinnost tohoto systému podporovat a ne ji oslabovat. „Jakékoliv administrativní nastavení cílů pro redukci emisí bez vazby na EU ETS oslabuje tržní signály potřebné pro funkčnost systému. Nejsme proto rádi, že dohodnuté cíle pro OZE a energetickou účinnost šly vysoce nad rámec původního návrhu Komise a vystavují český průmysl nutnosti investic v řádu stovek miliard, jež mohou mít zásadní dopady na ekonomiku podniků a zprostředkovaně na zaměstnanost,“ konstatuje ředitel Sekce hospodářské politiky SPČR, Bohuslav Čížek.

 

S velkými obavami také sledujeme vývoj diskuse ohledně nastavení CO2 cílů pro osobní automobily a lehká užitková vozidla. Zde bohužel musíme konstatovat, že ambice některých evropských představitelů v praxi znamenají faktický zánik spalovacích motorů na evropském trhu v roce 2030: „Výbor ENVI Evropského parlamentu podpořil cíl 45 % snížení emisí CO2 u osobních automobilů do roku 2030 oproti roku 2021. Tato hodnota je přitom nesplnitelná s flotilou vozů využívajících pouze spalovací motor. Přizpůsobit se budou muset výrobci, zákazníci i infrastruktura,“ zdůrazňuje Čížek. Svaz průmyslu trvá na tom, aby evropská legislativa respektovala princip technologické neutrality při plnění klimatických cílů.
kategorie Z hospodářské politiky
zpět