Připomínky SP ČR k vyhlášce o dispečerském řízení elektrizační soustavy

Svaz průmyslu a obchodu uplatnil v rámci mezirezortního připomínkového řízení k návrhu vyhlášky ze dne 2. 4. 2024, kterou se mění vyhláška č. 79/2010 Sb., o dispečerském řízení elektrizační soustavy a o předávání údajů pro dispečerské řízení, ve znění pozdějších předpisů několik připomínek.
Vyhláška se novelizuje v reakci na novelu energetického zákona, která upravuje problematiku tzv. negarantovaného připojení, je nezbytné stanovit jednotná pravidla dispečerského řízení výroben elektřiny připojených s negarantovaným výkonem.

 

Ve svých připomínkách Svaz upozornil na:

  • Nutnost vyjasnit, že omezování výkonu se bude týkat pouze výkonu přetečeného do soustavy, tj. ne vlastní spotřeby
  • Potřebu doplnění definic týkajících se výroben s negarantovaným výkonem
  • Nutnost sjednotit pojmosloví, kdy je výkon výrobny vždy omezován, nikdy ne měněn (např. směrem nahoru)

Všechny uplatněné připomínky naleznete zde.

kategorie Stanoviska SP ČR
zpět