Česká republika stále patří mezi mírné inovátory EU

Evropská unie jako celek předběhla Spojené státy. Jižní Korea vévodí sledovaným zemím. ČR se jen mírně zlepšuje.

Evropská komise zveřejnila každoroční žebříček výzkumné a inovační výkonnosti členských států EU a vybraných třetích zemí. V Evropské unii vévodí Švédsko, Finsko, Dánsko a Nizozemsko, které jsou označeny za inovační lídry. Výkonnost Spojeného království poklesla a dostala se do následující skupiny silných inovátorů, kam patří také např. Rakousko, Francie, Německo, Irsko či Estonsko. Tomu se podařilo postoupit z kategorie mírných inovátorů. Opačným směrem však směřovalo Slovinsko. Česká republika se po mnoho let řadí mezi mírné inovátory spolu s Portugalskem, které se výrazně zlepšuje. Do stejné skupiny patří např. Chorvatsko, Slovensko, Maďarsko, Itálie, Španělsko a další. Žebříček uzavírá jako slabí inovátoři Rumunsko a Bulharsko.

„Pokud česká ekonomika chce uspět a být dlouhodobě konkurenceschopná, musí své inovační prostředí zlepšovat intenzivněji. Je to také cíl Inovační strategie ČR. Pro Svaz je podpora inovací jednou z hlavních priorit, proto se významně angažuje např. ve zlepšení spolupráce firem a výzkumných organizací, možnostech firemních investic do VaVaI, exportu či ICT,“ říká ředitel Sekce hospodářské politiky Svazu Bohuslav Čížek.

Česká republika má výrazné regionální rozdíly. Jako celek však může označit za své silné stránky zaměstnanost v rychle rostoucích podnicích, export medium a high-tech produktů, in-house inovace MSP či úroveň firemních ICT kompetencí. Naopak mezi slabé stránky patří výdaje do rizikového kapitálu, nízkou míru ochrany duševního vlastnictví, malý počet vysoce citovaných výsledků nebo export znalostních služeb.

Ve světovém porovnání EU sice předběhla USA, stále je však před ní Jižní Korea, Kanada, Austrálie a Japonsko. Čína, která se umístila za USA, má vysoké tempo inovační výkonnosti, proto se bude v nejbližších letech rozdíl významně snižovat.

Více informací zde.
kategorie Z hospodářské politiky
zpět