Nové číslo OPIK: Jak na Program Expanze

Šesté číslo informačního zpravodaje MPO Vás naučí, jak využít finanční nástroje pro nové oblasti v rámci Programu Expanze, či upozorní na změny programu Spolupráce – Klastry, které přináší jeho VI. výzva.

 

Program Expanze umožňuje firmám využít úvěry a záruky pro zvláštní podporované aktivity, mezi které patří např. efektivní využívání vody v průmyslu, zpracování kalamitního dřeva a skladování dřeva napadeného kůrovcem, budování vysokorychlostního internetu nebo materiálové a energetické využívání odpadů. Celkévá alokace je 8,4 mld. Kč.

Dále se dozvíte o nové V. výzvě programu Smart Grids. Výzva určená provozovatelům lokálních distribučních soustav opět přináší zjednodušená hodnotící kritéria ze IV. výzvy To se týká např. zrušení kritéria lokality nebo odstranění výpočtů hodnocení kritérií vztahujících se k celkovým ekvivalentním ročním nákladům.

MPO také upravilo VI. výzvu programu Spolupráce – Klastry. Nově se jedná o výzvu průběžnou s dvoukolovým modelem hodnocení. Režijní náklady bude možné uplatňovat (do výše 15 % z rozpočtové polořky Mzdy a pojistné) bez účetních i jiných nákladů.

OPIK opět přináší aktualizovaný harmonogram výzev, zkušenosti kontrolorů a rady na správné vedení žádosti a projektů.

Aktuální číslo OPIK naleznete zde.

 

kategorie Z hospodářské politiky
zpět