20 let volného přístupu na evropský trh v kostce

Česká ekonomika využívá již dvě dekády výhod jednotného evropského trhu a míra vzájemné provázanosti dále roste, píše se aktuálním vydání časopisu Spektrum.

Česká ekonomika se během uplynulých dvaceti let silně provázala s EU, a zejména s eurozónou. Vnitřní trh je stěžejním pilířem konkurenceschopnosti tuzemských podniků a naším hlavním odbytištěm. Do EU27 míří plných 80 % celkového tuzemského exportu, do samotné eurozóny pak 65 %. Bezprostředně sousedící státy jsou cílem okolo 50 % exportu a samostatnou kapitolou je samozřejmě Německo, kam směřuje celá třetina všech českých výrobků. Naopak mimo evropský (EU27) trh Česko vyváží pouze cca 20 % exportu.

ROZŠÍŘENÍ EXPORTNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ

Svaz průmyslu si na druhou stranu uvědomuje, že tuzemský obchod je značně závislý na domovském regionu, a dlouhodobě požaduje, aby se prostřednictvím efektivní podpory exportu posílil podíl mimoevropských odbytišť našich výrobků. V mnoha rychle rostoucích, perspektivních ekonomikách mají české produkty dobré jméno a byla by škoda těchto příležitostí nevyužít.

Vyvoj dle teritorii graf
Samotný vstup do EU a volný přístup na společný trh měly nicméně významný a dlouhodobý vliv na vyšší konkurenceschopnost českých firem. Zvětšil se jim vnitřní trh a podstatně se změnily podmínky pro obchodování. Padly celní bariéry, zmizely překážky při překročení hranic v rámci Evropské unie a snížily se transakční náklady.

Konkrétní dopady názorně ukazuje vývoj zahraničního obchodu ČR za posledních 30 let. Zatímco v období před vstupem do EU se naše obchodní bilance pohybovala převážně v záporných číslech, po vstupu do EU je patrné překlopení do kladného přebytku. Objem zahraničního obchodu se ostatně zvýšil již za první rok po vstupu do EU, a to o více než pětinu oproti stejnému období před vstupem do EU.

Bilance exportu graf

ROSTOUCÍ PROVÁZANOST S EU

Ačkoliv je vzájemná provázanost ČR s EU velmi významná, v čase se ještě dále prohlubuje, neboť z ní firmám plynou výhody. Svědčí o tom například dlouhodobý růst poptávky po úvěrech v eurech ze strany českých firem, která se od roku 2004 více než zdvojnásobila. V poslední době navíc dochází k tzv. spontánní eurizaci, kdy se podíl eurových úvěrů na celkovém objemu všech úvěrů dostal mezi nefinančními podniky na polovinu a ve zpracovatelském průmyslu přesáhl 60 %. Jednou z pohnutek byl nepochybně dosavadní rozdíl v úrocích eurových a korunových úvěrů, kdy eurové vycházely levněji.

Podil uveru eur graf

ZJEDNODUŠENÍ OBCHODNÍCH PROCESŮ

Nejde však jen o atraktivnější úvěry. Podíl celkových transakcí v eurech je mezi českými firmami poměrně značný – dle šetření Svazu průmyslu a dopravy ČR se dlouhodobě pohybuje mezi 15 a 20 %. Firmy jsou zvyklé obchodovat ve společné měně v rámci eurozóny a část z nich uvedenými transakcemi snižuje administrativní či měnové náklady.

Zbytečnou administrativní zátěž pomůže zmírnit také nová možnost vést účetní a daňovou evidenci v eurech, což je mj. jeden z naplněných požadavků Svazu průmyslu. Mnoha mezinárodně působícím podnikům se takto sníží náklady, které vznikají kvůli přepočítávání transakcí na českou korunu.

Vyuziti eur v platbach graf

Výhody společného trhu však nelze zúžit pouze na obchodní záležitosti. Vnitřní trh EU patří mezi největší ekonomické celky světa s nezanedbatelnou váhou při tvorbě obchodních dohod se zahraničními korporacemi apod. Konkrétním příkladem silné vyjednávací pozice může být například společný nákup vakcín proti covidu, který navzdory mnoha komplikacím urychlil příjem nezbytných vakcín pro ČR.

Milan Klempíř, manažer pro ekonomiku, daně a finance

Článek vyšel v novém čísle časopisu Spektrum 01/2024.

kategorie Spektrum
zpět