Výsledky společného šetření SP ČR a ČNB za 3. čtvrtletí 2017

Zveřejňujeme výsledky šetření (dostupné zde), které na základě výzkumu mezi 151 respondenty provedl Svaz průmyslu a dopravy ČR společně s Českou národní bankou. Aktuální šetření potvrzuje současná data – ekonomika je nyní ve své růstové fázi. Na současném vrcholu růstu podnikatelé zákonitě očekávají budoucí spíše již mírný růst. Kromě pozitiv plynoucích z ekonomického růstu (kladné hodnoty vývoje zakázek, pozitivně vnímaná domácí i zahraniční poptávka) se objevují i negativa, která jsou s konjunkturou jednoznačně spojena: český podnikatelský sektor nadále trpí nedostatkem pracovních sil.

Firmy nemají příliš možností kde čerpat nové pracovníky a tento akutní nedostatek nadále trvá i přes snahu využívat pracovníky ze zahraničí, osoby ve výkonu trestu, zapojovat studenty během studia, osoby v důchodovém věku. Snaží se využívat i uchazečů o zaměstnání, ale možnosti  jejich využití jsou omezené. Častým jevem je přetahování kvalifikovaných  zaměstnanců prostřednictvím vyšší úrovně mezd a nárůstu přesčasové práce. Vytížení pracovníků, kteří již na trhu práce jsou, je v řadě firem na hranici únosnosti.   

Přetrvává pozitivní očekávání v oblasti zakázek, kde celkové saldo zůstává kladné i přes mírný nárůst očekávání snížení zakázek. V současném období rostoucích zakázek se logicky ukazuje možnost budoucího snížení růstu ze současné vysoké základny a očekáváme mírný pokles růstu.

V závěru šetření je rovněž uvedena predikce vývoje ekonomiky z pohledu SP ČR.

Komentář k výsledkům šetření a k predikci naleznete zde.

kategorie Ankety
zpět