Výsledky šetření SP ČR a ČNB za 2. čtvrtletí 2021

Aktuální šetření Svazu průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) a České národní banky (ČNB) ukázalo, že trend zlepšování některých indikátorů a oživování ekonomiky ČR pokračuje.

Ve 2. čtvrtletí 2021 došlo po delší době opět k opatrné převaze pozitivního vnímání domácí poptávky. Hodnocení zahraniční poptávky se nadále zlepšuje a rostoucí trend je zachován, i zde převažuje pozitivní hodnocení zahraniční poptávky. Očekávání zakázek vykázalo značné zlepšení, a to jak čtvrtletní, tak půlroční výhled. Očekávání investic v ročním horizontu vykázalo po určité stabilizační tendenci na přelomu roku 2020/2021 výrazné zlepšení a investice by měly v druhé polovině letošního roku a v příštím roce opět meziročně růst.

V oblasti cenového vývoje dochází k nárůstu stále nad inflační cíl, naše šetření poprvé například indikuje v delším 3letém horizontu nárůst i nad toleranční pásmo inflačního cíle v případě spotřebitelských cen (konkrétně 3,2 %). Respondenti v ročním horizontu očekávají nárůst cen hlavních výrobních vstupů o 3,62 % a výstupů o 2,7 %. Tento vývoj vnímáme jako riziko pro ziskovost a další cenový vývoj řady firem.

Trh práce během koronavirové krize a na začátku roku 2021 vykazoval známky určitého „chladnutí“, ale stále se potýkáme s nedostatkem zaměstnanců. Další vývoj spojený i s očekávaným postupným růstem ekonomiky ukazuje pokračující růst mezd. Bariérou rozvoje podnikání je obecný nárůst cen na trzích v případě mnoha vstupů, od kovů, přes stále se zvyšující cenu práce, až po ceny energií a emisních povolenek. U řady surovin, materiálů a mezivstupů vzrostly ceny i dvouciferně.

Celé šetření je ke stažení zde.

Vladimír Štípek
/
kategorie Ankety
zpět