Svaz průmyslu a dopravy aktualizoval svou predikci na rok 2018 a 2019

SP ČR pro BusinessEurope, zastřešující zaměstnavatelský svaz, zpracoval aktualizaci predikce vývoje ekonomiky za Českou republiku pro letošní rok 2018 a též pro následující rok 2019.

Stav ekonomiky v prvních dvou čtvrtletích

Výchozí situace pro aktualizaci predikce pro letošní rok je jednodušší v tom ohledu, že již známe výsledná data za 2. čtvrtletí 2018 a máme informace o aktuálním vývoji a indikovaná očekávání pro nejbližší měsíce. Celkový ekonomický výkon v prvních dvou letošních čtvrtletích rostl. Ve druhém čtvrtletí byl růst HDP na úrovni 2,4 %, na tu zpomalil z 4,1 % z prvního čtvrtletí. Rovněž dostupná data za průmyslovou výrobu od ledna do srpna jsou v letošním roce spíše pozitivní, i přes určité poklesy během letních měsíců vykazuje sektor průmyslu především růst. Průmysl je v ČR klíčovým sektorem, jehož kondice velmi silně ovlivňuje výsledné ekonomické ukazatele za celou ČR. Průmyslová výroba v srpnu podle dat ČSÚ meziročně vzrostla reálně o 1,9 %, za červenec vykázal průmysl dokonce růst vysoký růst 6,7 %, byť letní měsíce jsou tradičně v některých případech pozitivně jindy negativně ovlivněny celozávodními dovolenými. V souhrnu od začátku letošního roku průmyslová výroba celkově nadále roste, a to bez očištění meziročně o 3,2 %. Relativně dobrou kondici dokládá též to, že v 1. a 2. čtvrtletí je mezičtvrtletní růst průmyslové produkce (po očištění 0,5 % a 0,7 %) stejný, jako byly mezičtvrtletní nárůsty ve 3. a 4. čtvrtletí rekordního roku 2017. Tato výchozí pololetní situace do značné míry předznamenává následný predikovaný vývoj.

Odhad pro letošní rok

SP ČR již před rokem upozorňoval ve svých predikcích, že rekordní tempa ekonomického růstu letos neudržíme a růstové hodnoty průmyslové produkce a přidané hodnoty zpomalí. Odhad růstu HDP za Českou republiku námi zpracovaný pro BusinessEurope na rok 2018 udává růst stále mírně nad 3 %. Konkrétně naše propočty ukazují na hodnoty 3,4 %, nicméně odhad na desetiny nepovažujeme za klíčový. Ostatní instituce musely během letošního roku své původně až příliš pozitivní odhady revidovat, SP ČR mohl se svým odhadem růstu HDP dosud počítat a počítá s ním nadále, protože může dle současných indikátorů odpovídat realitě, respektive odráží tendenci ekonomiky držet se letos mírně nad 3% růstovou hladinou.

Domácnosti a investice

Predikce SP ČR považuje za významný faktor spotřebu domácností, která je silná (za letošní dvě čtvrtletí je průměr růstu výdajů na konečnou spotřebu domácností 4 %), pozitivní je investiční činnost, která je výraznější než v našich předchozích předpokladech (růst výdajů na tvorbu hrubého fixního kapitálu byl ve 2. pol. loňského roku nad úrovní 5 %; výdaje na THFK rostly i v 1. pol. letošního roku, kdy byl průměrný růst 9 %). Naopak jsme oproti našim předpokladům snížili v aktuální predikci odhad růstu příspěvku zahraničního obchodu, který je sice nadále rostoucí, ale existují určité hrozby pro mírnější růst exportu a mzdový růst má vliv též na růst spotřeby z dovozu.

Další faktory pro rok 2018

Relativně pozitivní růst ekonomiky nad námi predikovanými 3 % je kromě silné domácí poptávky ovlivněn též vysokou zaměstnaností, evidentním vytížením produkčních kapacit české ekonomiky a dostatkem zakázek (to je v souladu se závěry ze společných šetření Svazu a ČNB, podrobněji zde). Tyto faktory ukazují, že námi predikované tempo růstu ekonomiky může být v letošním roce dosaženo. Dále růst mezd a mzdových nákladů, který sice podporuje domácí poptávku, může ovšem působit jako brzda dalšího vývoje a může více ovlivnit predikované hodnoty na další rok.

Ekonomika roste již pátým rokem, předstihové indikátory neukazují negativa, pozitivně vyznívají např. konjunkturální průzkumy ČSÚ (zde), takže letošní průměrné výsledky nedosáhnou loňských hodnot, které byly rekordní a kdy růst prostupoval celou ekonomikou. Je možné, že některé sektory narazí na strop svého růstu, jiné mohou nadále růst mimo jiné podle toho, jak zajistí výrobní kapacity a lidský kapitál pro uspokojení existující poptávky.

Predikce pro příští rok

Pro rok 2019, kde je samozřejmě větší počet proměnných a neznámých faktorů a také rizik, odhadujeme růst HDP na zhruba 3% úrovni. Předchozí predikce počítala s 3,1% růstem, mírným snížením odhadu se snažíme vyjádřit potenciálními negativní vlivy, které již existují a dále mohou na českou ekonomiku působit – např. bariéry vývoje v podobě nedostatku pracovní síly a rostoucí ceny práce (dle dat z našeho šetření je zřejmé, že k růstu mezd bude docházet i v příštím roce) a nejistoty v oblasti zahraničního obchodu (hrozba obchodních válek, vývoj v exportních destinacích atd.).

Výše uvedená výsledná hodnota růstu HDP v roce 2019 tak bude pravděpodobně na nižší úrovni než očekávané hodnoty pro letošní rok. Všechny zmíněné faktory mohou vývoj sice brzdit či znesnadňovat, ale ekonomika nyní nevykazuje tendence k zásadnímu krizovému poklesu, podnikatelé mají nasmlouvané zakázky, jejich dodavatelé mají spíše problémy s plněním zakázek. Rostoucí mzdy vedou ke zvyšující se spotřebě domácností. Pozitivní faktory ale komplikují zmíněné bariéry, tendence v cenové i mzdové inflaci, či nahodilé nepředvídatelné jevy v podobě různých šoků (vývoj ceny ropy, kurzu, externí vlivy u našich hlavních obchodních partnerů), což také dokresluje výslednou výši předpovědi růstu HDP pro příští rok.

Autoři: Vladimír Štípek, Bohuslav Čížek

kategorie Ekonomika v číslech
zpět