Novinky v agenturním zaměstnávání

Vláda na svém jednání 23. 10. 2017 schválila novelu nařízení vlády č. 64/2009 Sb., o stanovení druhu prací, které agentura práce nemůže formou dočasného přidělení k výkonu práce u uživatele zprostředkovávat, tj. zjednodušeně řečeno, vymezuje, které pozice lze pokrýt agenturními zaměstnanci – cizinci ze třetích zemí.
 

Stejně jako původní znění zachovává novela možnost využít agenturní zaměstnance – cizince ze třetích zemí, pouze pro zabezpečení činností určitých pracovních pozicí. Navazuje na novelizaci § 66 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, účinnou od 29. 7. 2017, která zrušila obecný zákaz dočasného přidělování cizinců ze třetích zemí, kteří nemají tzv. volný přístup na český trh práce, agenturami práce k uživatelům. Pro doplnění lze uvést, že uvedený zákaz byl zaveden od 1. 1. 2009 ve vztahu k držitelům tzv. zelených karet a byl postupně dále rozšiřován. Nařízení vlády 64/2009 Sb. tak před letošní novelou zákona o zaměstnanosti bylo v podstatě neúčinné, protože platil obecný zákaz.

V novelizované podobě tedy nařízení vlády č. 64/2009 Sb. nepředstavuje obecně zpřísnění oprávnění agentur práce dočasně přidělovat cizince ze třetích zemí oproti stavu před 29.7.2017, jak se občas prezentuje, ale spíše naopak.
 

V obecném vymezení zachovává v podstatě stejný rozsah jako původní znění z roku 2009 - podle § 1 mohou agentury práce dočasně přidělovat cizince ze třetích zemí na pozice, pro které je potřebné alespoň středoškolské vzdělání s maturitou. Nově jsou ale výslovně zakázány jakékoliv práce v podzemí hlubinných dolů.

Z hlediska požadavků firem je však nejdůležitější novelizovaná příloha nařízení, která vymezuje druhy prací, na které je možné dočasně přidělovat agenturní zaměstnance, aniž by byla splněna obecná podmínka středoškolského vzdělání s maturitou. A tyto druhy prací, s nižším vzděláním, zároveň vymezuje pro zaměstnavatele i budoucí agenturní zaměstnance obecněji než doposud, protože jde o vymezení s využitím skupin klasifikace CZ-ISCO (tj. 3-místné označení), zatímco původní text nařízení je vymezoval primárně podle podskupin starší klasifikace KZAM (tj. 4-místné označení).
 

Z hlediska struktury pozic uvedených v příloze jde o pozice nejčastěji poptávané zaměstnavateli, které se jim nedaří obsadit z důvodu naprostého nedostatku odpovídajících uchazečů v evidenci Úřadu práce. Konkrétně tak jde zejména o pozice ve strojírenství (např. slévači, svářeči, kováři, nástrojaři, montéři, mechanici a opraváři elektrických zařízení, obsluha zařízení na zpracování a povrchovou úpravu kovů a jiných materiálů), textilním a kožedělném průmyslu (výrobci oděvů, výrobků z kůží a kožešin, obsluha strojů na výrobu a úpravu textilních, kožených a kožešinových výrobků), ale i v potravinářství (např. výrobci a zpracovatelé potravin, obsluha strojů na výrobu potravin nebo v dopravě (řidiči nákladních automobilů, autobusů a tramvají, obsluha pojízdných zařízení).

V návrhu nejsou zahrnuty pracovní pozice, které mají charakter pomocných prací (podle klasifikace CZ- ISCO – třída 9) a to z toho důvodu, že v současné době je i při nedostatku pracovníků na trhu práce v evidenci uchazečů řada těch, kteří mají alespoň základní vzdělání.
Gbelec Ondřej
/
kategorie Právní infoservis
zpět