Novinky v zákoně o pobytu cizinců a v zákoně o zaměstnanosti

Ve Sbírce zákonů pod č. 222/2017 vyšla 31. 7. 2017 novela zákona o pobytu cizinců, zákona o zaměstnanosti a dalších zákonů. Ta nabývá účinnosti 15. 8. 2017.
 

Novela transponuje dvě směrnice EU z roku 2014 (tzv. směrnice o sezónních pracovnících - směrnice EP a Rady 2014/36/EU a směrnice o převedení pracovníků v rámci společnosti - směrnice EP a Rady 2014/66/EU) formou nové úpravy krátkodobých a dlouhodobých víz za účelem sezónního zaměstnání a dále zavedením nových tzv. jednotných povolení – karta vnitropodnikově převáděného zaměstnance a karta vnitropodnikově převáděného zaměstnance jiného členského státu EU.

Dále zavádí povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování, se zvýhodněnými podmínkami pro investory splňující nastavené podmínky a posiluje odchylky od správního řádu ve věcech vstupu a pobytu cizinců.

Velmi diskutovanou součástí novely jsou zpřísnění navržená v průběhu legislativního procesu poslancem Klučkou/MV ČR, která zřejmě senátoři napadnou žalobou u Ústavního soudu. Jedním z těchto zpřísnění je např. zavedení institutu tzv. nespolehlivého zaměstnavatele ve vztahu k žádostem o zaměstnanecké karty. Současně s novelou vycházejí ve Sbírce zákonů také související Nařízení vlády č. 223/2017 Sb. o některých podmínkách vydání a prodloužení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování a Vyhláška č. 224/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 368/1999 Sb., kterou se stanoví náležitosti a počty fotografií vyžadovaných podle zákona o pobytu cizinců, ve znění pozdějších předpisů.

Sekce zaměstnavatelská
Gbelec Ondřej
/
kategorie Právní infoservis
zpět