Pobyt cizinců v ČR kvůli zácviku

Od účinnosti nařízení vlády č. 215/2017 Sb. ze dne 10. července 2017 o stanovení výjimek z vízové povinnosti a z osvobození od vízové povinnosti, již cizinci z těch třetích zemí, které mají s ČR tzv. bezvízový styk*, nepotřebují k pobytu v ČR v délce do 90 dnů za účelem zácviku krátkodobé vízum (viz § 4 odst. 2 písm. g) nařízení 215/2017 Sb.**).
 
Firmy musí požádat SP ČR o potvrzení o splnění podmínek k zácviku
Tím se ale neruší povinnost firmy či jiného českého subjektu, u kterého budou zácvik vykonávat, požádat SP ČR o posouzení splnění podmínek zácviku. K tomu zde musí doložit veškeré popsané podklady.
 
Bez kladného posouzení SP ČR, tedy bez získání Potvrzení SP ČR o splnění podmínek zácviku, nemohou ani cizinci z výše zmíněných zemí zácvik na území ČR vykonávat.
 
Povinnost získat dlouhodobé vízum za účelem "ostatní" v případě zácviků delších než 90 dnů také zůstává zachována, uvedená výjimka se týká opravdu jen krátkodobých zácviků.
 
* Tyto země jsou uvedené v příloze II k nařízení Rady (ES) č. 539/2001, v platném znění.
 
** § 4 odst. 2: „Pro účely osvobození od vízové povinnosti se za výkon výdělečné činnosti nepovažuje činnost: /.../ g) cizince, který je vyslán na území České republiky svým zahraničním zaměstnavatelem na základě smlouvy s českou právnickou nebo fyzickou osobou, výlučně za účelem prohlubování dovedností a kvalifikace tohoto cizince potřebných k výkonu jeho práce u tohoto zahraničního zaměstnavatele mimo území České republiky,/.../
Lenka Dudková
/
kategorie Právní infoservis
zpět