MPO spustilo program Czech Rise Up Chytrá opatření proti COVID19


MPO již vyhlásilo první výzvu určenou všem podnikatelům na nasazení technologií a chytrých řešení proti COVID. Zatím je v režimu de minimis, čímž některé firmy na podporu nedosáhnou. Je potřeba, aby Evropská komise ČR urychleně umožnila využití jiného mechanismu, který pravidla podpory umožňují. Svaz toto s MPO již řeší.

Cílem programu je podpořit zejména rychlé nasazení technologií a řešení, a to medicínských i nemedicínských, které umožní efektivně bojovat s COVID-19. Program rovněž ve vymezených případech umožní také podporu vybraných provozních nákladů s cílem rozšíření kapacit výroby ochranných prostředků nebo zavedení výroby nových řešení a produktů proti COVID-19.

Program je rozdělen na podporu tří oblastí:

 • výroba ochranných prostředků proti COVID (např. respirátory a ventilátory) – zahájení či rozšíření výroby
  • Pořízení materiálu pro výrobu ochranných a zdravotnických prostředků, popř. úhrada mzdových nákladů zaměstnanců ve výrobě těchto prostředků u nových řešení, která je možno okamžitě nasadit do praxe, ale sériová výroba ještě nebyla zahájena. Nebo u stávajících řešení, u nichž je nezbytné výrazné navýšení kapacity. Cílem je usnadnit rozjezd výroby prostředků, výroba by následně měla být samofinancovatelná.
  • V této oblasti se program Czech Rise Up doplňuje s dalším již připravovaným programem Technologie COVID.
 • využití stávajících technologií pro uvedení nových medicínských a nemedicínských řešení proti COVID do praxe
  • Rychlé financování pro technologická řešení. Rychlé poskytnutí financování zaměřené na finální dokončení a škálování nových technologií a řešení, a to medicínských i nemedicínských. Tedy na rychlou podporu již existujících technologií, které mohou být rychle nasazeny na český trh, nebo technologií v poslední fázi vývoje, které mohou být rychle dokončeny.
 •  vývoj nových produktů pro vznik nových medicínských a nemedicínských řešení proti COVID
  • Rychlé poskytnutí financování při nasazení zcela nových řešení, která pomohou v boji i s mírněním dopadů na ekonomiku a společnost. Na rozdíl od financování výše jde o zcela nová a dosud neexistující řešení.

Podpořeny mohou být jak malé, tak velké firmy. Míra podpory, tedy výše účasti státních prostředků na způsobilých výdajích projektu, je maximálně v rozmezí 50 % až 90 % podle aktivity. Na program je zatím určeno 200 mil. Kč. Dotace je poskytována formou de minimis.

Bohužel, přestože podpora malého rozsahu (de minimis) je vhodná pro rychlé vypsání programů a výzev, v praxi je také velmi omezující. Podpora de minimis je povolena v maximální výši 200 000 € nejen pro tento konkrétní projekt, ale celkově za tři po sobě jdoucí účetní (zdaňovací) období za všechny udělené dotace v režimu de minimis. Vzhledem k tomuto omezenému rozsahu a řadě programů, které využívají stejný mechanismus (např. i COVID I a COVID II pod ČMZRB) je tato podmínka v praxi velmi omezující a zabraňuje řadě firmám úspěšně o podporu žádat.

Svaz průmyslu a dopravy ČR tuto problematiku s MPO řeší. MPO Svazu přislíbilo, že ČR bude žádat o notifikaci Evropskou komisi, a v následných výzvách se počítá již s podporou mimo režim de minimis. Je třeba, aby EK toto umožnila co nejrychleji, aby se program mohl na plno rozjet. V úvahu připadá např. i zpětné uznání nákladů, aby firmy, které již přišly s konkrétními řešeními před dnem vyhlášení, nebyly znevýhodněny.

Žádosti o podporu je možné podávat pouze prostřednictvím datové schránky MPO (ID: bxtaaw4), výhradním kontaktem pro veškeré dotazy je emailová adresa Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Více informací včetně potřebných formulářů naleznete na webu MPO zde.

Jan Šebesta
/
kategorie Právní infoservis
zpět