Aktuality v Programu kvalifikovaný zaměstnanec


Ode dne 29. 6. 2020 do 3. 7. 2020 zůstane Generální konzulát (GK) Lvov pro veřejnost uzavřen, nicméně bude pokračovat náběr žádostí o schengenská víza a zaměstnanecké karty v rámci Programu kvalifikovaný zaměstnanec přes vízová centra.

Pracovníci GK Lvov budou za přísných hygienických opatření a karanténního provozu v uvedeném termínu zpracovávat a odesílat k rozhodnutí na MV žádosti nabrané během uplynulého týdne, kdy byl GK Lvov uzavřen, stejně jako žádosti nově nabírané.

Vylepování vízových štítků u kladně rozhodnutých žádostí o zaměstnanecké karty do pasů žadatelů bude obnoveno v týdnu od 7. 7. 2020 v co nejvyšších počtech.

Žadatelé budou za tímto účelem ze strany GK Lvov informováni o termínu, kdy se mají k vylepení dostavit.
Předem upozorňujeme, že se předpokládá, že s účinností od 1. 7. 2020 bude na základě nového ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR (zatím nebylo zveřejněno) od všech žadatelů cestujících do ČR za účelem ekonomické činnosti nebo vzdělávacích aktivit vyžadována jako podmínka pro vylepení víza předložení prohlášení zaměstnavatele o zajištění ubytování (vč. místa pobytu v případě nařízení karantény), lékařské péče a návratu do země původu. Vzor potvrzení připraví Ministerstvo vnitra ČR v návaznosti na vydání ochranného opatření MZd. Žadatelé budou o této povinnosti v rámci pozvání za účelem vytištění víza informováni.

Pokud se situace na GK Lvov bude vyvíjet příznivě, bude od 13. 7. 2020 obnoven úplný provoz.

K příjmu žádostí v rámci Programu kvalifikovaný zaměstnanec:

  • Do 3. 7. 2020 jsou přijímány žádosti žadatelů, kteří byli zařazeni před koronakrizí. Od 7. 7. 2020 budou přijímány žádosti nově zařazených žadatelů. V tuto chvíli je nově zařazeno přibližně 1500 žadatelů, tedy jejich žádosti by měly být nabrány nejpozději do 23. 7. 2020 (celkem 13 pracovních dnů). Čekací doba pro nejpozději doručenou žádost v tuto chvíli činí 30 dnů. Pokud bude epidemiologický vývoj dobrý a současně bude plněna měsíční kvóta zařazených žádostí, bude možné denní příjem navýšit až na 200 žádostí.
O dalším aktuální stavu vás budeme NEPRODLENĚ informovat.
Gbelec Ondřej
/
kategorie Právní infoservis
zpět