Program kvalifikovaný zaměstnanec se dočkal dalšího uvolnění

Aktuálním Ochranným opatřením Ministerstva zdravotnictví ze dne 5. června 2020 se rozšiřuje obnovení vízové agendy na již otevřených zastupitelských úřadech ČR v zahraničí. Vízová agenda je na uvedených zastupitelských úřadech ČR obnovena v šíři předpokládané v bodech I./10. a I./11. Ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR č.j.: MZDR 20599/2020-7/MIN/KAN s účinností od 5. června 2020.

Praktické dopady na Program kvalifikovaný zaměstnanec

Zastupitelské úřady mohou přijímat žádosti v Programu kvalifikovaný zaměstnanec, pokud žadatelé budou vykonávat zdravotnické povolání nebo pracovat v sociálních službách, v zemědělství nebo v potravinářství.

V praxi to znamená, že počínaje 5. červnem je již možno výše uvedené žadatele řadit do teritoriálních variant Programu kvalifikovaný zaměstnanec pro země, v kterých již byla obnovena vízová agenda na našich ZÚ - tzn. UKRAJINA, MOLDAVSKO, MONGOLSKO, KAZACHSTÁN a SRBSKO.

Zařazování probíhá dle stávajících pravidel, tzn. Ukrajina prostřednictvím datové schránky a ostatní země prostřednictvím k tomu určené e-mailové schránky. Upozorňujeme, že aktuální čekací doba je na Ukrajině - 3 týdny, v Moldavsku - 7 týdnů, v Kazachstánu - 13 týdnů, v Srbsku - 4 týdny a v Mongolsku - 8 týdnů.

Na základě dalšího Ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR č.j.: MZDR 20599/2020-5/MIN/KAN s účinností od 15. června 2020 budou na otevřených ZÚ v zemích zařazených do Programu kvalifikovaný zaměstnanec obnovena řízení u všech cizinců (bez ohledu na vykonávanou profesi), kteří byli do Programu zařazeni před 12. březnem 2020 (tedy NE příjem nových žádostí, ten se řídí pravidlem pod bodem 1). Více informací rovněž naleznete na stránkách MZV a MPO.

kategorie Právní infoservis
zpět