SP ČR oceňuje pokrok při zajištění notifikace POZE

Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) oceňuje úsilí, které Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) spolu a dalšími orgány státní správy v uplynulých měsících věnovaly notifikaci podpory obnovitelných a dalších podporovaných zdrojů energie (POZE) u Evropské komise. Podle dostupných informací přinese brzy pozitivní hmatatelné výsledky v podobě schválených notifikačních rozhodnutí pro vybrané skupiny podporovaných zdrojů.

Očekávané vydání notifikačních rozhodnutí bude znamenat odstranění nejistoty pro mnoho investorů. Zaniknou veškeré, formální i neformální, překážky pro vydání cenových rozhodnutí na rok 2017, v nichž je výše podpory pro konkrétní zdroje specifikována a bez kterých nelze legitimně očekávanou podporu vyplácet.

Podle novelizovaného energetického zákona by měla být zmíněná cenová rozhodnutí Energetickým regulačním úřadem (ERÚ) vydána do konce září. Ve snaze o dokončení dosud neuzavřených notifikačních procesů je proto nutné pokračovat, aby se tak předešlo opakování napjaté situace z loňského roku, kdy se vydání klíčového cenového rozhodnutí neúměrně zdrželo a jen na poslední chvíli se podařilo předejít značným hospodářským ztrátám, ohrožení pracovních míst a nezvratného poškození investičního prostředí České republiky. Možnost, že se loňský negativní scénář bude opakovat, dosud není zcela zažehnána.

„V souladu s našimi předchozími výzvami, prohlášeními a otevřenými dopisy vyzýváme všechny zúčastněné státní instituce v čele s MPO a ERÚ, aby v nasazeném úsilí a intenzivní komunikaci s Evropskou komisí nepolevovaly a v co možná nejbližší době věcně uzavřely všechna zbývající notifikační řízení. Teprve poté mohou mít dotčení investoři jistotu, že jejich projekty mají dlouhodobou budoucnost,“ řekl prezident SP ČR Jaroslav Hanák. 

„Současně apelujeme na ERÚ, aby připravil cenové rozhodnutí pro podporu všech zákonem podporovaných zdrojů energie, včetně těch, u nichž nebude do konce září notifikační řízení dokončeno,“ dodal prezident SP ČR Jaroslav Hanák.

Dosud věcně neukončená řízení spadá například vysoce účinná kombinovaná výroba elektřiny a tepla, a to jak v provozech spuštěných v letošním roce, tak i provozech spuštěných před koncem roku 2015, čímž jsou ohrožena pracovní místa, ceny pro spotřebitele tepla, ale i plnění závazků ČR v oblasti úspor energie.

SP ČR bude nadále proces vypisování podpory vybraným zdrojům energie pozorně sledovat a při komunikaci se zainteresovanými orgány státní správy usilovat o maximální jistotu a předvídatelnost domácího investičního prostředí.


Ke stažení:
Tisková zpráva SP ČR
Tisková zpráva MPO

 

Kateřina Pavlíková
/
kategorie Tiskové zprávy
zpět